تبلیغات
آموختن:حرکتی بی پایان - نشست علمی- ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در نیمه دی ماه 1390
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌كند

نشست علمی با موضوع:

برنامه درسی مبتنی بر فرهنگ

سخنران:
دکتر محرم آقازاده

اعضامیزگرد:

دکتر علی اکبر خسروی

دکتر علیرضا صادقی
زمان: چهارشنبه 14 دی ماه 1390 ساعت 10الی 12
مكان:
خیابان كریم خان- خیابان استاد نجات‌الهی- نبش خیابان ورشو- ساختمان ورشو- طبقه اول- اتاق كنفرانس


  • بیا 2 اینجا
  • بیابان زدایی
  • اخبار وب
  • جالب های انگلیسی