تبلیغات
آموختن:حرکتی بی پایان - ده گام در طراحی رضایت سنجی دانشجویی
تاریخ : شنبه 3 دی 1390 | 10:49 ب.ظ | نویسنده : ارشد علوم تربیتی

موسسه نوئل لویتس ده گام را برای طراحی رضایت سنجی دانشجویی پیشنهاد می دهد:

گام اول : تعیین اینکه رضایت سنجی به عنوان یک  نیاز لازم به اجرا است.

داده ها باید به صورت منظم جمع آوری شده و  صرفاً به اطلاعات گذشته تکیه نشود

 دریافت مجوز از مقامات بالا.
مشخص کنید رضایت سنجی در سرتاسر طرح ارزشیابی شما چه سهمی دارد

·         اطلاعات برای تلاش های برنامه ریزی استراتژیک

·         داده ها برای تصمیم سازی

·         اعتبار مورد نیاز

·         دستور سازمان یا دولت

·         اطلاعات برای بازاریابی سازمانی

·         داده ها برای تلاش در بهبود مستمر کیفیت

·         اطلاعات برای ایجاد برنامه های نگهداری و ابقا
 
گام دوم :  انتخاب ابزار رضایت سنجی که به شما در موارد زیر  یاری می دهد:
انجام ارزیابی بصورت جامع و فراگیر
جمع آوری اطلاعات در دو بعد رضایت و اهمیت
مقایسه موسسه خود با معیارهای ملی
جداسازی داده ها بوسیله ی  زیر گروههای جمعیتی
ارزیابی جمعیت های دیگر (اعضای هیئت علمی، بزرگسالان ، فراگیران از راه دور، و غیره(  با
ابزار قابل مقایسه
پی بردن به خدمات کیفی در سراسر فرآیند
تکیه بر بودجه ی موجود

گام سوم : دریافت مجوز از دانشکده برای اجرای پیمایش
اطلاع دادن به دانشکده که :
- این بررسی اجرا خواهد شد
- چرا این بررسی باید انجام شود
- چه زمانی ارزیابی باید انجام شود (مجوز برای زمان آماده سازی )

 - امیدوار هستید با نتایج این بررسی چه کاری را انجام دهید

 حوزه های مورد بررسی شامل موارد زیر می باشد :
-  رؤسا و مدیران - اعضای هیات علمی کارکنان - دانشجویان

گام چهارم : هدایت ارزیابی
 
انتخاب زمان مناسب از سال :
بهتراست که بررسی حوزه های مختلف )دانشجو ، استاد، بزرگسالان، و غیره( در مدت زمان مشابه در دانشکده انجام شود.
پاییز و بهار برای انجام پیمایش مناسب است:
از  ارزیابی در سه تا چهار هفته اول یک دوره جدید ،میان ترمها و هفته های پایانی اجتناب کنید.

مزایای اجرای پیمایش در پاییز:
دانشجویان ورودی بیشتری را می توانید بررسی کنید قبل از آنکه دچار کاهش یا افت شرکت کنندگان شوند.
استفاده از یافته های مطالعه در طول سال تحصیلی مشابه

مزایای اجرای پیمایش در بهار:
دانشجویان زمان بیشتری را در دانشکده گذرانده و تجربیات بیشتری را کسب کرده اند.
استفاده از تابستان برای پیگیری برنامه ریزی
 انتخاب اینکه چه کسانی باید پیمایش شوند :
- تعیین نمونه :
- برای دانشجویان :  نمونه ی معرف و یا گروه های مورد هدف از دانشجویان

- برای اعضای هیات علمی / کارمندان :  نزدیک به 100 درصد از پرسنل دانشگاه، با تمرکز بر کسانیکه بیشترین تعامل را با دانشجویان دارند
به ازای هرفرد مورد پیمایش یک پرسشنامه تهیه شود
 انتخاب روش مناسب اجرا :
( تکمیل پرسشنامه در کلاس درس، در خانه، ارسال پرسشنامه از طریق ایمیل، گذاشتن پرسشنامه بر روی وبسایت و...)

گام پنجم: پردازش نتایج

گزینه های مناسب برای گزارش دهی را انتخاب کنید:

گزارش استاندارد همراه با معیارهای ملی

گزارشهای اختیاری به همراه شاخصهای اضافی اختیاری

گروههای هدف اختیاری که بوسیله ی خصوصیات جمعیت شناختی گزارش می شوند.

مقایسه سال به سال

مقایسه بین پیمایشهای مختلف و ...

گام ششم : بررسی گزارش
 نقد و بررسی گزارش های خود و تشخیص جوابهای ویژه برای ارزیابی رضایت

  شناسایی نقاط قوت و چالش های موسسه
 در دانشکده همفکری لازم را با مشاوران  برای بررسی و ارائه نتایج داشته باشید
طبقه بندی: برنامه ریزی درسی، نیاز سنجی،

  • بیا 2 اینجا
  • بیابان زدایی
  • اخبار وب
  • جالب های انگلیسی