تبلیغات
آموختن:حرکتی بی پایان - مجموعه مقالات
تاریخ : دوشنبه 16 آبان 1390 | 04:02 ب.ظ | نویسنده : ارشد علوم تربیتی
مجموعه مقالات همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی

تمركززدایی اگر همه جا مهم است، در آ موزش های فنی و حرف های مهمتر است.

بررسی تطبیقی تمركززدایی از نظام آموزشی كشورهای شمال و جنوب

بررسی وضعیت برنامه ریزی درسی غیرمتمركز در كشورهای اروپایی و امریكا

مقایسه نقش معلمان در نظامهای برنامه ریزی درسی متمركز و غیرمتمركز

تمركز زدایی در نظام برنامه ریزی درسی: راه حلی جهان شمول یا وابسته به موقعیت؟

و سایر مقالات

با تشکر از خانم سجودی


دانلود
طبقه بندی: برنامه ریزی درسی،

  • بیا 2 اینجا
  • بیابان زدایی
  • اخبار وب
  • جالب های انگلیسی