تبلیغات
آموختن:حرکتی بی پایان - برنامه ریزی درسی و مقایسه آن با برنامه ریزی آموزشی
دانلود فایل زیپ شده از لینک زیر:

دانلود


ارسال شده توسط خانم نفیسه امینی



طبقه بندی: برنامه ریزی درسی،

  • بیا 2 اینجا
  • بیابان زدایی
  • اخبار وب
  • جالب های انگلیسی