تبلیغات
آموختن:حرکتی بی پایان - آشنایی با دکتر علیرضا عصاره
تاریخ : پنجشنبه 11 فروردین 1390 | 11:12 ب.ظ | نویسنده : ارشد علوم تربیتی

دکتر علیرضا عصاره

دکترای برنامه ریزی درسی و آموزشی

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید رجایی

برخی از سوابق علمی -  اجرایی :

- استادیار دانشگاه شهید رجایی و استاد مدعو دانشگاه های تهران ، علامه ی طباطبایی و علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی  

- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید رجایی 

 - سرپرست منطقه 3 سما دانشگاه آزاد اسلامی               

 - ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد انگلستان           

 -  ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول               

 - سرپرست مدارس جمهوری اسلامی ایران در هندوستان

 - عضو هیئت مدیره ی انجمن علمی مطالعات برنامه درسی ایران 

 - نماینده آسیایی فدراسیون بین المللی آموزش  اولیا   

-عضو گروه علوم تربیتی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  وزارت علوم  ، تحقیقات و فناوری

طرح های پژوهشی

1)برنامه ریزی و طراحی 8 دوره رشته های آموزش محور دوره های کارشناسی ارشد و دکتری برای پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و مصوب شدن کلیه دوره ها

2)تدوین سرفصل های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری آموزش فنی و حرفه ای و تصویب در شورای برنامه ریزی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

3)بررسی نیاز ها ی آموزشی و تربیتی اولیا و دانش آموزان در مقاطع متوسطه ،راهنمایی و ابتدایی خرده فرهنگ های سراسر کشور  ( ناظر:دکتر فتحی واجارگاه،بهار 1383)

4)بررسی نیاز های فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور (اسفند1389)

5)بررسی مشکلات یادگیری دانش آموزان دوره ی راهنمایی شهر تهران از نظر محتوای مواد درسی(کتاب) و روش های تدریس در دروس علوم و ریاضی(1386)

مقالات علمی – پژوهشی:

1)عوامل موثر برپیشرفت درسی دانش آموزان پایه های دوم و سوم راهنمایی کشور در درس ریاضی   (مجله تحقیقات تربیتی ، آبان  1377)

2)بررسی نیاز های آموزشی و تربیتی والدین و دانش آموزان مقطع متوسطه ی کشور در خرده فرهنگ های مختلف ایران     نو آوری های آموزشی شماره ی 14 زمستان 84

3)نظریه های جهانی شدن آموزش وپرورش از دیدگاه چنگ واستلزامات آنها برای برنامه درسی وآموزش فصلنامه مطالعات برنامه درسی ماره 15 زمستان 1388

انتشارات و تالیفات:

1)مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش دوره ی اول متوسطه در کشور های منتخب (انتشارات یادواره ی کتاب ، 1386)

2)نماز و خانواده(1386) ، جلد دوم انتشارات انجمن اولیا و مربیان

3) خانواده و فرزندان در دوره ابتدایی (1380،چاپ پانزدهم،انتشارات انجمن اولیا و مربیان عصاره و همکاران)

4)خانواده و فرزندان در دوره ی راهنمایی تحصیلی (1381 ، چاپ شانزدهم،انتشارات انجمن عصاره و همکاران)

5)خانواده و برنامه های درسی (چاپ دوم ، 87 ، علیرضا عصاره و همکاران)

6)توصیه هایی برای تربیت فرزندان(1389،تالیف دکتر گوبتا و دکتر سی یتوس مترجمان دکتر علیرضا عصاره ، مسعود برایتان ، چاپ اول)

سمینار ها و همایش های ملی- بین المللی:

  1)دبیر همایش دهم انجمن علمی مطالعات برنامه ی درسی تربیت معلم

 (دانشگاه شهید رجائی ، زمستان89)

2)عضو کمیته علمی همایش ملی روش  های نوین آموزشی(دانشگاه شهید رجائی ، اردیبهشت 89)

3)عضو کمیته علمی همایش برنامه درسی ملی انجمن علمی مطالعات  برنامه  درسی (تابستان89)

4)عضو کمیته  علمی و ارائه مقاله e-learning در کنفرانس بین المللی یادگیری  الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران(زمستان 88)

5)عضو کمیته علمی سومین کنگره ملی  پیل سوختی دانشگاه شهید رجائی 88


 
طبقه بندی: آشنایی با اساتید گروه علوم تربیتی واحد تهران مرکز،

  • بیا 2 اینجا
  • بیابان زدایی
  • اخبار وب
  • جالب های انگلیسی