تبلیغات
آموختن:حرکتی بی پایان - نحوه ی نوشتن فصل یکم پایان نامه
تاریخ : جمعه 23 مهر 1389 | 02:02 ب.ظ | نویسنده : ارشد علوم تربیتی
روش تحقیق پیشرفته - استاد : آقای دکتر خسروی

فصل یکم:

کلیات که شامل موارد زیر است:

1- مقدمه  2-  بیان مساله  3- اهداف  4- گزاره ها  5- اهمیت و ضرورت

6- تعریف متغیرها

1- در مقدمه باید حیطه و گستره ی پژوهش را مشخص کنیم ابعاد موضوع باید مشخص شود ( حدوداً 3 صفحه)


برای دیدن متن کامل بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

2- بیان مساله: موضوع پژوهش به عنوان معضل یا دلمشغولی جامه مطرح می شود، اینکه چرا این موضوع یک دغدغه ی ذهنی است و چرا باید به آن پرداخته شود

( 1 یا 2 صفحه)

توجه کنید که ابتدا موضوع مطرح بشود و در انتها سوال اساسی نوشته شود به این صورت:

... با توجه به مطالب ذکر شده پژوهشگر به دنبال پاسخگویی به این سوال اساسی است که : ( طرح سوال)

3- اهداف: به صورت جمله خبری مثبت بیان شود نه بصورت سوالی

از کلماتی مثل ( بررسی- شناخت- مقایسه – تشخیص- شناسایی) می توانید استفاده کنید

هدف کلی همان موضوع پژوهش است و در راستای اهداف کلی، اهداف جزیی دنبال می شوند

4- گزاره ها: بیان رابطه ی بین متغیرها گزاره نامیده می شود، اگر پشتوانه نظری پژوهش قوی باشد گزاره بصورت فرضیه نوشته می شود ( فرضیه جمله خبری مثبت است نه منفی) در پژوهشهای توصیفی ترجیحاً به صورت سوالی نوشته می شود،

مثال: فرضیه: سبکهای یادگیری بر پیشرفت تحصیلی اثر دارد.

     سوال: آیا سبکهای یادگیری بر پیشرفت تحصیلی اثر دارد؟

5- اهمیت موضوع: باید هم در مورد اهمیت موضوع و هم اهمیت پژوهش توضیح دهیم، اینکه ذینفعان چه کسانی هستند و چه بهره ای از کار میبرند و چه مشکلی حل میشود.

6- تعریف متغیرها، تعریف اصطلاحات فنی که شامل تعریف نظری و تعریف عملیاتی است

تعریف نظری:شامل تعریف دیگران از مفهوم مورد نظر است

تعریف عملیاتی: نحوه ی اندازه گیری متغیر توسط پژوهشگر است،

 مثال : تعریف نظری: سبک یادگیری یعنی شیوه ی ترجیحی یادگیری مطالب

تعریف عملیاتی:  در این پژوهش سبک یادگیری از طریق پرسشنامه محقق یافته اندازه گیری میشود.

توجه1: محدودیتهای پژوهش را در فصل یکم ننویسید

توجه2: در کل پایان نامه یا از اصطلاح پژوهش و پژوهشگر استفاده کنید یا تحقیق و محقق، درست نیست که گاهی بنویسد تحقیق و گاهی پژوهش.

 

 
طبقه بندی: روش تحقیق،

  • بیا 2 اینجا
  • بیابان زدایی
  • اخبار وب
  • جالب های انگلیسی