تبلیغات
آموختن:حرکتی بی پایان - کودکان و محیط زیست
تاریخ : شنبه 30 فروردین 1393 | 07:26 ب.ظ | نویسنده : ارشد علوم تربیتی

کودکان امروز مدیران فردا هستند که باید برای چالشهای فردا مجهز شوند و ما باید به اندازه کافی آنها را برای آینده ای که به ارث می برند آماده کنیم.

کودکان امروز بدون در نظر گرفتن جایی که زندگی می کنند ، بیشتر وقت خود را در حال انجام فعالیت هایی هستند که اساسا آنها را از جهان طبیعی جدا کرده است.

​​تمایل به تفریح در داخل خانه ( مانند تماشای تلویزیون ، بازیهای کامپیوتری، گشتن در نت) ،تمایل به رفت و آمد با ماشین به جای راه رفتن، صرف بیشتر ساعات روز برای شرکت در کلاسهای مختلف و ... باعث می شود  که بسیاری از کودکان هرگز با محیط اطراف خود آشنا نشوند و احساسات مثبتی نسبت به محیط زیست طبیعی خود به دست نیاورند . توجه به آموزش های محیط زیستی در دوران کودکی پادزهری جزئی برای این نگرانی است.

چه زمانی باید آموزش های محیط زیستی آغاز شود؟ در کلاس سوم ؟ کلاس اول ؟ مهد کودک ؟

پاسخ این است  حتی پیش از آن . آموزش محیط زیست بر اساس تجربیات زندگی باید در طول نخستین سال زندگی آغاز شود. چنین تجربه ای نقش مهمی را در شکل دادن مادام العمر  نگرش ها، ارزش ها و الگوهای رفتاری به سمت محیط های طبیعی ایفا می کند.

چرا کودکان باید یادگیری درباره محیط زیست را به این زودی شروع کنند ؟

منطق آموزش های محیط زیستی در طول سال های نخستین دوران کودکی بر دو اصل مهم استوار است:

اول، کودکان باید احساس احترام به طبیعت و مراقبت از محیط زیست طبیعی که با توسعه زندگی در معرض خطر است را یاد بگیرند.

دوم، تعامل مثبت با محیط زیست طبیعی بخش مهمی از رشد کودک است، و این فعل و انفعالات باعث افزایش کیفیت یادگیری در طول زندگی فرد می شود. آموزش محیط زیست در طول سال های نخستین باید بر اساس حس تعجب و لذت کشف باشد . طبیعت منبع این احساسات است و بیشتر از هر کتاب و کلاس درسی، میتواند حقایق را به کودکان نشان می دهد.

طبقه بندی: کودکان،
برچسب ها: آموزشهای محیط زیستی،

  • بیا 2 اینجا
  • بیابان زدایی
  • اخبار وب
  • جالب های انگلیسی