تبلیغات
آموختن:حرکتی بی پایان - معرفی کتاب
تاریخ : یکشنبه 17 فروردین 1393 | 12:10 ب.ظ | نویسنده : ارشد علوم تربیتی
معنا درمانی
نوشته دکتر ویکتور فرانکل ،ترجمه خانم مهین میلانی، انتشارات درسا

این کتاب شامل دو بخش است.

بخش یک : اساس معنا درمانی

مفاهیم فراکلینیکی روان درمانی، از خود فرا رفتن یا تعالی خویشتن، منظور از معنا چیست؟

بخش دو : کاربردهای معنا درمانی

خلاء وجودی: چالشی برای روانپزشکی، تکنیک های معنادرمانی، وظیفه پزشکی، نتیجه گیری ابعاد معنا، پیش کسوت زدایی در معنا درمانی

فرازی از این کتاب:

هدف نهایی انسان، خود شکوفایی نیست.حتی قصد ابتدایی انسان نیز خودشکوفایی نیست...حرف من اینست که خودشکوفایی پیامد ناخواسته ی هدفمند بودن زندگی است. هیچکس مثل  کارل یاسپرز فیلسوف، این امر را مختصر و مفید روشن نکرده است. او می گوید: انسان هرچه هست به علت هدفی است که برای خود مشخص کرده است.

من ادعا می کنم که انسان اگر به خودشکوفایی اهمیت دهد هر انگیزه ای را در رابطه با آن از دست می دهد و این امر با نظریه مازلو کاملا تطابق دارد زیرا مازلو معتقد است که مساله خودشکوفایی را می توان با پرداختن به شغل مهمی به انجام رساند.

به نظر من ممکن است علاقه ی بیش از حد به خود شکوفایی، به ناکامی در یافتن معنای زندگی بیانجامد. همانطور که بوم رنگ در صورت نخوردن به هدف به طرف شکارچی بازمی گردد انسان هم در صورتی که به رسالت خود توجه نکند به خود باز می گردد و مشتاق خودشکوفایی می شود.

طبقه بندی: معرفی کتاب،
برچسب ها: معنا درمانی، فرانکل،

  • بیا 2 اینجا
  • بیابان زدایی
  • اخبار وب
  • جالب های انگلیسی