تبلیغات
آموختن:حرکتی بی پایان - روش تحلیل SOWT
تاریخ : دوشنبه 10 مهر 1391 | 02:12 ب.ظ | نویسنده : ارشد علوم تربیتی

روش تحلیل راهبردی (swot) برای شناسایی و تدوین راهـبـردهـای بـهـیـنـه بـرای سـازمـانـهـا بـه کـار مـی رود. کـه حـاصل آن چهار دسته راهبرد می باشد: راهبردهای قوت ـ فرصت ، ضعف ـ فرصت ، قوت ـ تهدید و ضعف ـ تهدید.

 

برای آشنا شدن بیشتر با این روش، سه فایل به زبان انگلیسی ( ساده) در اختیار دوستان علاقه مند قرار داده می شود.

طبقه بندی: برنامه ریزی درسی،

  • بیا 2 اینجا
  • بیابان زدایی
  • اخبار وب
  • جالب های انگلیسی